Hrana je lijek Na sajt BLinfo

Zapisi na papirusu iz razdoblja 1500. g. pr.Hrista govore da su još drevni Egipćani znali propisati prehranu za bolesne i ozljeđene, te da su njihovi liječnici upotrebljavali različite namirnice kao 'lijekove' koji će se kasnije uobičajeno preporučavati u brojnim evropskim zemljama. 

Tako je, npr. med bio možda i najdjelotvorniji od svih lijekova koje su tada upotrebljavali Egipćani. Prvo se koristio za zacjeljivanje rana, no kasnije je, s obzirom da se pokazao izuzetno djelotvornim u liječenju infekcija, bio sastavni dio mnogih lijekova koji su se uzimali oralno. Naime, stari Egipćani vjerovali su da su sve infekcije, pa i one vanjske, rezultat poremećaja unutarnje ravnoteže. 

 

Hipokrat je rekao:  "Tvoja hrana je tvoj lijek" i "Sve što putem prehrane unosimo u naš organizam gradi nas i mijenja, a od toga šta smo unijeli zavisi naša snaga, naše zdravlje i naš život."

Iz Hipokratovih djela saznajemo da su i lječnici iz razdoblja 5. vijeka pr. Hrista prepoznali utjecaj hranjenja na ljudsko zdravlje. Njegovo djelo Upravljanje zdravljem, fokusira se na terapijska svojstva hrane, gdje posebno prvi dio knjige – Aforizmi – opisuje vezu između prehrane i zdravstevnog stanja, odnosno bolesti. Prema Hipokratovom učenju, koje se poklapa sa vjerovanjem starih Egipćana, probava ima važnu ulogu u održavanju zdravlja pa je i hrana, zbog utjecaja na probavu, bolesnoj osobi važnija od samog lijeka. 

 

Naslanjajući se na Hipkratovo učenje, i posebino na djelo Upravljanje zdravljem, prehrambene preporuke kroz naredne vijekove nastavljaju razvijati liječnici poput Galena, Maimonoidesa i Paracelsusa. 

Ipak, prva naučna objašnjanja i spoznaje o prehrani potječu tek iz 18. stoljeća kada francuski liječnik Rene de Reaumour postavlja temelje biohemije probave. 

U istom stoljeću je po prvi put uočeno da određene namirnice uistinu liječe određenu bolest. Radilo se o citrusima koji uspješno liječili skorbut – bolest za koju se danas zna da je rezultat deficita vitamina C.

Svjetski stručnjaci za prehranu i zdravlje naglašavaju da se hrana pokazuje kao najznačajniji lijek XXI. stoljeća, u koje smo nedavno zakoračili.

U knjizi "Hrana čudesni lijek" Jean Carper jedna od najpriznatijih američkih autorica s područja zdravlja i prehrane, kaže kako hrana može: