Vitamini i radikali

Šta su slobodni radikali?       

Na koji način oštećuju ćelije ljudskoga tijela?

Kako vitamin E i ostali antioksidansi pomažu u zaštiti tijela od oštećenja ćelija i njihovih struktura slobodnim radikalima?  

Da bismo odgovorili na ta pitanja, potrebno je osvježiti znanje o građi ćelije ljudskoga tijela, kao i o građi molekula i atoma.

 

Ljudsko tijelo sastavljeno je od velikog broja različitih ćelija, koje su pak građene od brojnih molekula, a te molekule izgrađuju atomi različitih hemijskih elemenata.

Svaki se atom sastoji od jezgre atoma, neutrona, protona i elektrona. Broj protona (pozitivno nabijene čestice) u jezgri atoma određuje broj elektrona (negativno nabijene čestice) koji okružuju atom. Uloga je elektrona da se uključuju u hemijske reakcije i da povezuju atome stvarajući molekule. Elektroni koji okružuju atom kreću se u orbitama i ispunjavaju ih. Unutarašnja puna je ako u njoj kruže dva elektrona. Sljedeća orbita, koja je smještena s vanjske strane unutarnje orbite, popunjava se s osam elektrona. Kada je popunjena, stvara se nova i tako dalje.

Takva građa atoma određuje njegovu ulogu u hemijskim procesima. Naime, ako je vanjska orbita atoma ispunjena elektronima, onda se on nalazi u stabilnoj formi i ne ulazi u hemijske reakcije. No, atomi često gube elektrone iz vanjske orbite pa prelaze u nestabilnu formu, a da bi se opet stabilizirali, stupaju u vezu s drugim atomima kako bi podijelili elektrone iz vanjske orbite. Na taj način stvaraju se stabilne molekule s ispunjenim vanjskim orbitama, kao što je molekula kiseonika O2.

Slobodni radikali nastaju pucanjem veza unutar molekula u ćelijama našeg organizma, pod utjecajem različitih faktora, kao što su: pušenje, izloženost ionizirajućem zračenju, UV zrakama, zagađenom zraku, kao posljedica metaboličkih procesa te upala. Budući da su slobodni radikali nestabilni, s manjkom elektrona u vanjskoj orbiti, oni «napadaju» najbližu stabilnu molekulu, «kradući» joj elektrone. Na taj se način destabilizira dosad stabilna molekula i ona postaje slobodni radikal, a reakcija postaje lančana, što rezultira stvaranjem sve većeg broja slobodnih radikala koji oštećuju ćelije organizma. Da bismo se odbranili od slobodnih radikala, potrebno je u organizam unositi antioksidanse. Najvažniji su antioksidansi vitamini C i E.

radikali i antooksidansi

Antioksidansi neutraliziraju slobodne radikale donirajući im svoj elektron te na taj način prekidaju lančanu reakciju «krađe» elektrona drugim molekulama. Donirajući im svoj elektron, antioksidansi ne postaju nestabilni.

 

Vitamini A, C i E su tzv. antioksidansi, koji u organizmu uništavaju slobodne radikale.

To su posebno »agresivne molekule« koje u većim količinama nastaju zbog stresa, pušenja, opterećenja okoline, konzumiranja alkohola itd.

Kompleks ACE (tzv.pušački vitamini) štiti ćelije organizma od raznih oštećenja i podržava imunološki sistem. 

Nasuprot tome, B-vitamini su važni katalizatori za razmjenu supstanci

Na taj način vitamin E čija je primarna uloga zaštita od lipidne peroksidacije, štiti krvožilni sistem od LDL oksidativnih procesa i stvaranja masnih naslaga u krvnim žilama. Unošenje dovoljnih količina vitamina C u organizam može smanjiti rizik od pojave nekih oblika raka, posebno raka usne šupljine, ždrijela i jednjaka.